Lotuseffect

Met het lotus effect wordt het sterk water- en vuilafstotende effect bedoeld dat karakteristiek is voor de bladeren van de lotusplant. Door de nanostructuur van het oppervlak van het blad, wordt de hechting van water en vuil geminimaliseerd. Bovendien wordt het oppervlak zelfreinigend, omdat vuildeeltjes door de waterdruppels worden opgenomen en wegspoelen. Dit komt omdat de adhesiekrachten tussen het vuildeeltje en het oppervlak van het blad kleiner zijn dan de adhesiekrachten tussen het vuildeeltje en de waterdruppel.
Ook bladeren van andere planten, zoals Oost-Indische kers en verschillende koolsoorten, alsook de vleugels van sommige insecten vertonen dit effect. Deze eigenschappen zijn voor de planten van belang om de groei van algen of schimmels te voorkomen en vervuiling tegen te gaan. Op deze manier blijft het bladoppervlak schoon en kan de plant zijn maximale bladoppervlak gebruiken voor de opname van zonlicht en daarmee fotosynthese en groei.
De nanostructuur (een nanometer is 10-9meter) van het blad van de lotusplant is op de foto hieronder te zien.

 

Nanocoating

Er zijn de laatste jaren materialen en coatings ontwikkeld die ervoor zorgen dat oppervlakken sterk waterafstotend en zelfreinigend worden, zoals bij de lotusplant het geval is. In het geval van onze coatings zorgen nanoparticels van SiO2 (silicium oxide) of TiO2 (titaandioxide) voor de opbouw van een nanostructuur op het te coaten oppervlak. De voordelen zijn legio: vloeren, ramen en muren van gebouwen die gecoat worden, blijven veel langer schoon en worden beschermd tegen aangroei van algen. Bij sterkere vervuiling zijn ze eenvoudig te reinigen met alleen water. Ruiten, velgen en de laklaag van voertuigen blijven langer schoon en water parelt van het oppervlak.
Ook in hygië
nisch opzicht biedt een vuilafstotende coating voordelen, met name in keukens, zwembaden, ziekenhuizen biedt dit een extra voordeel.